Luyties WeB

Jazykolamy

Byl jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.

 

 

Cinky linky - konvalinky

 

Čtvrthrst v hrsti, čtvrthrst v hrst ...

 

Čtvrt tvrze - půl tvrze.

 

Čistý s čistou čistili činčilový čepec.

 


 

 

Dolar, rubl, libra, dolar, rubl, libra ...

 

Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu.

 

Drbu vrbu, drbu, vrbu ...

 

Dejte revolver do laboratoře ...

 

Dudák dudal dům od domu, darů dost si dones domů.

 

Dalajláma v lomu láme skálu.

 

Desatero šlo, potkalo devatero, devatero osmero, osmero sedmero, sedmero šestero, šestero patero, patero čtvero, čtvero trojmo, trojmo dvojmo, dvojmo jednero.


 

 

Had hádá hadu záhadu.

 

 

Já rád játra, ty rád játra, co nám brání dát si játra ?

 

Ještě štěstí, že se nesešli.

 

Jdou dvě děti dědit dědictví po dědovi.

 

Jelen letěl jetelem, jetel letěl jelenem.

 

Je Oliviér olivrejovaný, nebo je Oliviér neolivrejovaný? Není-li Oliviér olivrejovaný, musíme Oliviéra olivrejovat.


 

 

Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi toho vepře, kmotře Petře, přepepříte, tak si toho vepře kmotře Petře sníte sám.

 

Kolouch, kohout s mouchou mnohou, s hloupou chloubou houpu nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.

 

Kotě v bytě hbitě motá nitě.

 

Kup Kubo, tu kupu hub.

 

Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu.

 

Kdy mohou splatiti Ti ti tišší hoši dluh?

 

 
 

 

Máma má málo máku, máma má málo máku ...

 

Mezi domama má má máma malou zahrádku.

 

Myška spala, miska spadla.


Mahátma v tmách hmatá tchána hnát.
 

 

Náš pan kaplan v kapli plakal, náš pan kaplan v kapli plakal...

 

Na klavír hrála Klára Králová.

 

Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější.

 

Nesnese se se sestrou.

 

Naolejuje-li mě Julie, nebo nenaolejuje-li mě Julie ?

 

Na cvičišti čtyři svišti piští.

 

Naleju-li oleje, nenaleju-li oleje ?

 

Na Prokopa promokne kdekterá kopa.

 

Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji, nebo neolemujeme-li mu ji?

 

 

 

Petr pletl svetr, Petr pletl svetr ...

 

Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole ?

 

Poslal posel posla pro slámu.

 

Pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty šly do pštrosárny.

 

Petr pořád pletl - Popokatepetl.

 

Piksla sklapla , sklapla piksla.

 

Pudl prdl pudr.

 

Pět švestek, šest švestek.

 

Polep plot plátnem, polep plot plátnem...

 

Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.

 

Pět ptáčátek, pět pěnkavek.

 

Ploužil se dlouze pouhou strouhou dlouhou.

 

Plzeňské plynárny plynule plní plán.

 

Proletariát zroloval roletu.

 

Prut plul rychle po proudu, prut plul rychle po proudu...

 

Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.


 

 

Rozprostovlasatěla-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatěla-li se dcera krále Nabuchodonozora ?

 

Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus.

 

Řehoř Řehořovic řeže řeřichu.

 

Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu.

 

Řežu a žeru, řežeš a žereš, řežou a žerou,...

 

 Revolverem provrtal leporelo.


 

 

Strč prst skrz krk.

 

Strýc Šusta suší švestky v Sušici.

 

Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy, šosáku.

 

Sklo prasklo, sklo prasklo...

 

Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.

 

Svišť sice svisle visel, zasvištět svist slyšel sysel.Sysli myslí, že v té piksli je syslí müsli.

 

Šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope, pojíst oukropa.

 

Šest švestek, šest švestek...

 

Šil švec sešlý se šlí sesli.

 

 
 

 

Třistatřiatřicet stříbrných křepelek přeletělo přes třistatřiatřicet stříbrných střech.

 

Třistatřiatřicet stříbrných stříkaček stříkalo přes třistatřiatřicet stříbrných střech.

 

Trnky v hrnku, trrnky v hrnku ...

 

Teto, teto, zametete-li to tu po mně, nebo nezametete-li to tu po mně? Nezametete-li to tu po mně vy, zametu to tu tedy já.

 

 
 

 

Utlum tu hudbu a kup tu kupu hub.

 

U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.


 

 

Vlky plky, vlky plky...

 

Vlk zmrzl, prst zvlhl, zhltl hrst zrn ...

 

Vlk strhl srně hrst srsti.

 

V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.

 

Vyskočil vyskočil, Vyskočilku přeskočil, Vyskočilka vyskočila, Vyskočila přeskočila.

 

Vrána kráká, déšť krápá.


 

 

Zvíře zařve a zavře dveře.

 

Zaližařivší si lyžař potkal nezaližařivší si lyžařku.

 

Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo ?

 

Zeptej se Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu.

 

Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí.

 

Žalně žalobu žaluje žába žabáku v kalužině.
 

NEJDELŠÍ ČESKÁ SLOVA
nejneobhospodařovávatelnějšími
nejneospravedlňovávatelnějšími
nejneosamostatňovávatelnějšími
nejnerozradostňovávatelnějšími
nejnezhospodárňovavatelnějšími
nejnezprostředkovávatelnějšími
nejnevykrystalizovávatelnějšími
nejzjedenácteronásibitelnějšími
nejzdevatenácteronásobitelnějšími
nejenznesrozumitelňovávatelnějšími
nejnezpravděpodobnostňovávatelnějšími
nejzdevětadevadesáteronásobitelnějšími


A teď něco od pana Wericha
"Chlap, děd, vnuk, pes a hrob"

Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž či kmán, jak kdo chce. Já ho zvu chlap. Nu, a on krad, ten chlap. Krad, co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad.
Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas.
Jen hvozd se tměl, tam, kde spal chlap.
Spal den a noc, neb pil jak Dán. Když jím třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad. Jed by. A pil! Spíš pil, jen mít zač! Měl ret jak troud.
Vždyť se dá jít na lup, i když je den. Tak šel.
Jde, až zří plot, a na něm čte: Je tu zlý pes!
"Zlý pes; -a to se mám bát? To snad ne!" a just tam šel krást.
Leč pes tam byl. A zlý! A jak! Jak ďas!
Jen se chlap vkrad, už tu byl pes a vyl. Pán sic spal, leč pes vyl a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň.
"Vem si ho! Drž ho! Jen mu dej!!"
Křik, sběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet, a řve: "Já ti dám u nás krást!" A kmet se rve jak kdys, když byl mlád.
Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil! Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho bít, když tu zlý pes se zved a chňap! Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoh, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kyj. Kmet se chtěl prát, leč kyj je kyj, a chlap bil ze všech sil, až kmet pad.
Pes rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev, má spěch. Děd sic pad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk, spíš hoch než muž, a chce znát: "Kdo tu chtěl krást a kde je náš děd?"
To už chlap byl přes dvůr, tam, co je stáj.
A přes plot kůň, a na něm chlap. Vnuk sáh níž, než je bok, tam, co měl kolt, a jak stisk, kolt štěk BENG! BENG!
Chlap jek a kůň se vzpjal; leč jde zas dál.
Děd vstal, je živ a zdráv, jen chlap je pryč a s ním i kůň. Vtom vnuk křik: "Hleď!", a jak to řek, tam, co je brod, kůň stál, pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh, tam, co je hvozd. Chce se v něm skrýt.
"Jen ho nech," řek děd. " Kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost."
Vnuk mu dal džin.
"Vem psa a pojď," řek děd a mlask. "Dej si též hlt." Vnuk písk na psa a šli.
Chlap si sed pod strom. Kůň mu zdech, pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šleh jak blesk, mu z plic vzal dech i krev. Chtěl by jít dál. Leč čím dál tím míň má sil, je bled, je sláb, je sám, má strach.
Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a po pni se svez na zem. Lez jak plaz, rval mech i vřes, jak táh trup o píď dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí i sluch mu ztich. Chce však pryč, tam, kde je svět a kde je jas, ne tma. Přec, kde je tma, je smrt!
... Ne, teď ne! Chce se mi spát, je noc a den a noc. Pak jsem zas fit! Jen mít čas, chléb a sůl a džbán! Moh bych být živ... živ líp...
Pes štěk.
A po něm hned hlas: "Rek čul krev! Bež za ním!" • "Kam štve?" křik hoch. • "Tam za ten dub!"
A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak kmet.
"To je on," řek kmet a vzdech: "Tys mu dal.." • "Proč u nás krad?" • "Co když měl hlad, co když chtěl jíst?" • "Ten znal jen pít, ten vrah." • "On ví už svý, tak nač ten hněv? Pojď." • "Co s ním?" • "Už nic."

Ko Nec