Luyties WeB

Josef Kajetán Tyl

Referát > Josef Kajetán Tyl

Český dramatik , herec, prozaik  a novinář; hlavní představitel sentimentálně vlasteneckého romantismu , organizátor národního kulturního života.Byl zvolen poslancem do říšského sněmu. Usiloval o založení stálého národního divadla. V roce 1846 byl jmenován dramaturgem českých her Stavovského divadla jeho soubor byl  později rozpuštěn. Poté založil vlastní kočovnou divadelní společnost. Psal vlastenecké povídky - posiloval ideální představu vlastence. Zdrcující kritika K.Havlíčka Borovského ukázala, že typ literatury vzdaluje kulturní potřeby národa. Karikoval K.H.Máchu  a odsoudil jeho romantickou rozervanost. V časopisech publikoval drobné satiry a cestopisné črty, v nichž spojoval sociální skutečnost s moralizující a výchovnou tendencí. V povídkách idealizovaně zpracoval i námět ze svého manželského života. Pod vlivem V.K.Klicpery  a W. Scotta  psal historické prózy a romantická drama z českých bájí-hlavním motivem je vlastenectví. Svou představu o podobě českého divadla vyjádřil ve stati Cestující společnosti herecké a realizoval ve vlastní tvorbě, zejména v lokální frašce s národním obsahem Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka (píseň Kde domov můj? se stala státní hymnou), v obrazech ze života Pražský flamendr, Bankrotář, Chudý kejklíř, v báchorkách Strakonický dudák aneb Hody divých žen, Lesní panna. V historických hrách Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři, Jan Hus, Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, vyslovil ideály revoluce v roce 1848 reagoval na oklešťování svobody a pronásledování v letech 1849 – 50. Vytvořil první básnický překlad W.Shakespeara (Král Lear).
Žádné komentáře