Luyties WeB

Vlkodlak

Vlkodlak - odkud se vzal?
Představa vlkodlaka pochází od germánů, podle jejichž představ byl vlk zasvědcený Wodanu a tedy původně nebyl považován za škodného. Postupně se vyvinula pověst "O divokém lovci a jeho psích" z níž se časem vyvinuly první představy o vlkodlacích.
U slovanských kmenů byl vlkodlak naopak považován za zlého a nebezpečného. Nejstarší zmínka o tomto tvorovi je v literární pasáži "Slovo o pluku Igorově", v níž kníže Veleslav pobíhal během noci jako vlk.
Dnešní podobu a povahu vlkodlaka přinesly až dávné pověsti, mýty a legendy.


Kdo je vlkodlak
Vlkodlak je člověk, zpravidla postižený prokletím. Během každé úplňkové noci se mění ve vlka a je nucen toulat se po nočním okolí tak dlouho, dokud jej nevysvobodí první ranní paprsek slunce. Vlkodlak napadá nejen lidi, ale i dobytek. Podle pověry dokonce navštěvuje svoji manželku a pokud s ním tato žena otěhotní, její dítě se narodí bez kostí..
Proměna ve vlkodlaka je pro dotyčného velmi bolestná, neboť mu nejpve popraská kůže, celé tělo se pokryje vlčí srstí, obličej se protáhne a celá postava zmohutní.
Obranou proti vlkodlakovi je podobně jako u upírů stříbrná kulka nebo oheň. Nejsnadnější je zlikvidovat vlkodlaka, když je ve své lidské, čili neškodné, podobě.
Pro vysvobození z prokletí musí vlkodlak najít toho, kdo mu prokletí způsobil a sníst jeho srdce.


Jak se člověk stane vlkodlakem
Většinou po útoku samotného vlkodlaka. Pokud napadený přežije, je zpravidla pokousán nebo poškrábán. A právě tato zranění způsobují jeho následné proměny. Vlkodlakem se ale může stát již mrtvá osoba, pokud přes její hrob přeběhne kočka nebo kohout.
Vlkodlaci se můžou i narodit, a to když se žena miluje s upírem.


Vlkodlaci ve filmu
Poprvé se na filmovém plátně objevil v roce 1941, a to ve filmu The Wolf Man režiséra George Waggnera s Claudem Rainsem v hlavní roli. Film, jehož zápletkou je neblahý osud mladé dívky, který jí předpoví cikánka, učinil z vlkodlaka mistrovské dílo.